4 תשובות
כן
רגע לא בטוחה שהבנתי אותך
כל זוג צלעות נגדיות- שווה ומקביל
זוג צלעות נגדיות שוות זו לזו
אם יש זוג אחד של צלעות מקבילות שוות,
הזוג השני חייב להיות גם שווה ומקביל
כן כן