9 תשובות
מקבילות - צלעות שלא משנה כמה יאריכו אותן הם לא יפגשו לעולם.
נגדיות - נמצאות אחת מול השניה.
מקבילות= אף פעם לא יפגשו
נגדיות= אחת מול השניה
צלעות נגדיות במצולע הן צלעות שאין ביניהן חיבור כלשהו- כלומר, יש צלעות שמפרידות ביניהן
צלעות נגדיות מקבילות הן כמו צלעות שיש בריבוע. נגדיות אחד מהשנייה וגם מקבילות זו לזו.
צלעות נגדיות אלה צלעות שנמצאות אחת מול השנייה, אין להן קדקד משותף (הן לא צלעות סמוכות)
ישרים מקבילים אלה ישרים שלעולם לא יפגשו, יכולים להמשיך עד אינסוף ולא תהיה להם אף פעם נקודת מפגש והמרחק ביניהם תמיד נשאר אותו הדבר.
בגיאומטריה של המישור/גיאומטריה אוקלידית:
נגדיות - אחת מול השנייה.
מקבילות - המרחק בין שתיהן (מרחק=הקו הקצר ביותר שניתן להעביר ביניהם) שווה לא משנה בין אילו שתי נקודות תעבירי אותו. כלומר, הן לא ייפגשו לעולם.
מקבילות -לא יפגשו לעולם.
נגדיות - נמצאות אחת מול השניה.
שואל השאלה:
רגע ובמקבילית כל הצלעות נגדיות?
אנונימית
כל שתי צלעות שהן אחת מול השני נקראות נגדיות (במקבילית ובשאר המצולעים).
כל שתי צלעות נגדיות (כלומר, שהן אחת מול השנייה) במקבילית הן גם מקבילות.
צלעות נגדיות זה כשהן אחת מול השנייה
מקבילות לא יפגשו לעולם