4 תשובות
סמוכות זה אחת שנוגעת בשניה
נגדיות זה אחת ממול לשניה
סמוכות; שיש להם אותו קודקוד נגדיות שהם אחת מול השניה
צלעות סמוכות - צלעות בעלות קודקוד משותף. נגדיות - צלעות שאין להן קודקוד משותף
צלעות סמוכות זה צלעות שאחת ליד השנייה וצלעות נגדיות זה שאינלהם את אותו קודקוד..