8 תשובות
צלעות נגדיות שוות זה אומר שהן שוות אחת לשנייה, צלעות נגדיות מקבילות זה אומר שהן מקבילות אחת לשנייה ובחיים לא יפגשו
בכל מקרה במקבילית צלעות נגדיות גם שוות וגם מקבילות
שואל השאלה:
אז כול הצלעות גם שוות אחת לשניה וגם מקבילות?
אנונימית
לא, יש 2 זוגות צלעות נגדיות
כל זוג שווה ומקביל אחד לשני
שואל השאלה:
נגדיות זה הצלעות שכן נפגשות? שלא מול אחת השניה? /
אנונימית
נגדיות זה אלה שאחת מול השנייה
אלה שלא אחת מול השנייה זה צלעות סמוכות
שואל השאלה:
אבל צלעות מקבילות זה אחת מול השנייה
אנונימית
נכון
במקבילית הצלעות הנגדיות מקבילות ושוות אחת לשנייה
שואל השאלה:
אוקיי תודה
אנונימית