2 תשובות
נראה לי שזה: אם למרובע יש שתי זוגות של צלעות מקבילות שוות הוא מקבילית
יש כמה להוכחת מקבילית-
1. מרובע בעל 2 זוגות צלעות מקבילות הוא מקבילית.
2. מרובע בעל 2 זוגות צלעות נגדיות הוא מקבילית.
3. מרובע בעל זוג צלעות מקבילות שוות הוא מקבילית.
4. מרובע שאלכסוניו נחצים הוא מקבילית.
5. מרובע בעל 2 זוגות זיוות נגדיות שוות הוא מקבילית.