9 תשובות
זה כל הנתונים?
שואל השאלה:
יש סרטוט, זה שאלה שלמה, אבל אני לא יודעת אם אפשר לשלוח תמונות... ואם כן, איך...?
צריך לעלות את התמונה לאיזה אתר מסויים ואז לשלוח קישור אבל אני לא בטוחה לאיזה אתרים אפשר
שואל השאלה:
תודה בכל מקרה, הסתדרתי
אם כל זוג זוויות נגדיות שוות.
מרובע שכל צלעותיו שוות הוא מעוין, על פי הגדרה וזה אחד מהמשפטים שמוכיחים זאת. במעוין זוג צלעות נגדיות מקבילות, ומכאן הוכחנו את מה שנתבקש לעיל.
היא מדברת על מקבילית, לא על מעוין. בשביל מעוין צריך תנאי יותר חזק.
סופרותם, אחד ממשפטי הוכחת המעוין הוא מרובע אשר כל צלעותיו שוות. הוכחה דרך מקבילית: מרובע שכל צלעותיו שוות הינו מקבילית (2 זוגות צלעות נגדיות שוות), מכאן נובע שמרובע כזה הוא מקבילית. אבל, מקבילית אשר כל צלעותיה שוות היא מעוין, ומכאן שכל מרובע אשר לו 4 צלעות שוות הוא בהכרח מעוין (ומפה מה שהיה צריך להוכיח בשאלה כמו בתושבתי הקודמת)! אין צורך להגיד דברים שאינם נכונים ולהטעות את שואל השאלה.
מלמלך, צודק!
קראתי שוב את השאלה. איכשהו, נראה שפספסתי את העובדה שכל הצלעות שוות... תודה שהסבת את תשומת לבי.
שואלת השאלה, קבלי נא את התנצלותי על ההטעיה. הכל נעשה בתום לב.
באותו הנושא: