2 תשובות
את מכפילה את 5:9 מ36 וזה מספר הבנים, כי 5:9 מהכיתה בנים. מספר הבנות הוא 36 פחות מספר הבנים
היחס הוא מספר הבנות: מספר הבנים
היחס הוא מספר הבנות: 36
אנונימית
אם 5:9 מהכיתה בנים סימן שמה שנשאר זה בנות וזה 4:9.
חלק הבנים הוא 5:9 מהכיתה מה ואם תחלקי 36 ב9 ותכפילי ב5 תקבלי 20, זה מספר הבנים.
את מספר הבנות מוצאים באותה הדרך רק עם 4:9 וזה יוצא 16.
היחס בין מספר הבנות למספר הבנים הוא 4:5, אפשר למצוא בכמה דרכים ודרך אחת זה אחרי שמצאנו שמספר הבנות בכיתה הוא 16 ומספר הבנים 20 מצמצמים את היחס בניהם ב4 ויוצא 4:5.
יחס הבנות כנגד כל הכיתה כמו שאמרתי בהתחלה הוא 4:9.
באותו הנושא: