4 תשובות
שואל השאלה:
בכל אחת מהכיתות 6 תלמידים מתנדבים במגן דוד אדום.
א. כמה תלמידים יש בסך הכל בכל כיתה? נמקו את תשובתכם במילים או בעזרת תרגיל.
ב. בוחרים באופן אקראי תלמיד אחד מכלל התלמידים שבשתי הכיתות. מהי ההסתברות שתלמיד זה מתנדב במד"א
אנונימי
כיתה י"א: 1+5=6 6×6=36 תלמידים
כיתה י"ב: 1+6=7 7×6=42 תלמידים

הסתברות עדיין לא למדתי אז... (עולה ל-ט')
א. כתה י"א: 30 תלמידים, כתה י"ב 36 תלמידים
ב. ההסתברות הינה 11\2 = 66 \ 12
לי עוזר לעשות טבלה עם כל הנתונים בשביל להבין.
באותו הנושא: