6 תשובות
Invite זה הנכון
You are invite to visit Israel
You are welcome to visit in Israel
לראשונה- invite זה לא נכון כי המשמעות של invite זה להזמין בקטע של כמו הזמנה למסיבה. את לא יכולה להזמין מישהו לתוך מדינה חח כי זה יישמע מתנשא זה לא שהמדינה שייכת לך.
אנונימית
שואל השאלה:
visit Israel או visit in Israel?
אנונימית
visit Israel