3 תשובות
זה from then on
כלומר מאז והלאה
אמ לא ממש.
את יכולה לומר במקום:
Since then
From that point on

ואת המשפט השני כדאי שתכתבי ככה: something in my mind has changed
From then on