5 תשובות
Then- אז
than זה לצורך השוואה.
than- יותר מ.. למשל im better than you
then - אז.. למשל im going home and then im going to school
אז- then
יותר מ..- than
then אז
than מאשר (מן)
Than - זה יותר מ
וthen זה לאחר או אחרי או משהו בסגנון.