5 תשובות
Taller Than
כי then זה משמעות אחרת שפירושה אחר כך.
Taller than.
הthen השני - משמעותו: אחר כך.
Than כזה = השוואה (מ.) לדוגמה הילד הזה גבוה מ.. אורי
אם אני זוכר נכון את הכלל זה הולך ככה
than - השוואה
then - זמן, סדר אירועים.
שיטה להבדיל: במילה time, זמן, יש את האות e כמו במילה then.
taller than