4 תשובות
an
שניהם לא נשמעים לי נכונים. אבל שמים an לפני angry זה בטוח.
לא יודע בדיוק למה התכוונת אבל תמיד לפני מילה שמתחילה באותיות ניקוד באנגלית רושמים an במקום a
oof