6 תשובות
האות, בthen זה e ובthan זה a
then זה אז.
וthan זה שם, דן
משפטים:
THEN GO-אז לך.
HEY THAN-היי דן
אנונימית
then-לאחר מכן, אחרי
than-מאשר, על פני
then- אז, ואז.
and then he ran away
than- מילה שמשתמשים בה לתאר יחס
she is bigger than you
then - אז.
than - נקבע
שואל השאלה:
תודה רבה
אנונימית