7 תשובות
רק נאמנים והמערכת יכולים למחוק שאלות.
רק נאמנים והמערכת
שואל השאלה:
אז אם אני רוצה למחוק שאלה; אני צריכה לבקש מנאמן?
אנונימית
כן, ורק אם השאלה עוברת על החוקים אנחנו יכולים למחוק.
שואל השאלה:
איזה חוקים?
אנונימית
הנה
אלו שבקישור