3 תשובות
אפשר רק לבקש מהנאמנים למחוק. לבד לא ניתן.
מדווחת על השאלה של עצמך ופשוט אומרת "הסתדרתי אפשר למחוק" או משהו כזה
אין אפשרות, רק נאמנים והמערכת יכולים.