4 תשובות
נאמנים יכולים.
משתמש רגיל יכול לערוך ולמחוק את המלל
אי אפשר, רק נאמנים והמערכת יכולים.
אי אפשר למחוק לבד, תפני לאחד הנאמנים ותבקשי מהם שימחקו לך
את לא יכולה.
רק נאמנים יכולים, והם צריכים סיבה מוצדקת+ לפעמים עונש למשתמש (הורדת אמינות, חסימה וכדומה.)