4 תשובות
כן, תבקשי מנאמנים שימחקו
לך ספציפית אין את היכולת. רק לנאמנים
לא, רק נאמנים יכולים, את יכולה לבקש מהם
HOH
רק נאמנים והמערכת יכולים למחוק. את יכולה לנסות לבקש מנאמן, אבל אם היא לא עוברת על אחד מחוקי האתר, לא ימחקו לך. את יכולה להתנתק מהשאלה באיקס האדום שיש על-יד השם שלך.