3 תשובות
אי אפשר
רק נאמנים יכולים למחוק
תבקש מנאמן שימחק לך, אתה עצמך לא יכול
רק נאמנים יכולים למחוק
את יכולה לערוך את השאלה גם.