3 תשובות
אפשר לבקש שימחקו
אתה עצמך לא יכול למחוק
תגובה אתה יכול לערוך, מחיקה מתבצעת על ידי הנאמנים באתר.
לא, אפשר להתנתק מהם.
ואל תערוך את זה ל"תמחקו" או משהו בסגנון כי יורידו לך נקודות