2 תשובות
איזו נקודה ברצונך למצוא?
אם יש לך את אורך הרדיוס והמשוואה אז את יכולה לדעת
והשאלה אם המעגל זה מעגל שמרכזו בראשית הצירים..