תשובה אחת
טוב אז הנקודה B היא (3,5) כי הפונקציה Y=5 היא מבילה לציר הX זאת אומרת שכל נקודה עליה שיעור הY שלה 5 כלומר מה שמסיקים מזה זה שאיפיון כל נקודה על הישר הזה הוא (X,5)
נקודת מרכז המעגל היא 3,3 לכן שיעור הX של נקודה B הוא 3 הרדיוס מקביל לציר הY ולכל כל נקודה על הישר הזה שיעור הX שלה יהיה שווה 3

עכשיו לחישוב מרחק AB אני ממליצה על נוסחת דיסטנס כלומר שורש מריבוע סכומי ההפרשי הY ו
=2^ (3-5)+2^ (3-3) ----> 4
וצריך לעשות לזה שורש עכשיו שורש מ4 זה 2
התשובה אורך הרדיוס הוא 2