2 תשובות
דיסטנס

X1+x2
..
2


Y1+y2
..
2(X,y)
אנונימית
קוראים לנוסחה הזאת אמצע קטע ומה שהיא רשמה לך