5 תשובות
y=ax+B
את צריכה למצוא את X ו-Y.
אם יש לך את X או את Y אז תציבי אותם במשוואת הישר
שואל השאלה:
אין לי לא x ולא Y
אנונימית
y=ax+b
תיקח את שני הנקודות.
לדוגמא: (4,6), (1,3)
ואז תציב ככה: (למציאת ה-a)
y1-y2
_____
x1-x2

ואז זה:

3-6
___
1-4

-3
__
3-

a=0

מציאת ה-b

תיקח נקודה אחת משני הנקודות ותציב אותה ב-y ו- x.

חסויה
איך מוצאים את X במשוואה x^2-4X+5=5-
זה פרבולה
חגי