תשובה אחת
זה תלוי בנקודה על המעגל שאליו מגיע הרדיוס
עוזר מומחה סטיפס