4 תשובות
. חוןףטבה
Hi8
אוי בטעות נמצטערת. אני לא מצליחה למחוק את הקודמת
Hi8
לפי הביטוי האלגברי
אבל איך? מז"א לפי הביטוי האלגברי?