8 תשובות
שירה
השיר
קשרה
הקשר
קשירה
שירה
שריקה
קשירה
קשירה
שירה
שיהק
קשרה
קישרה
שואל השאלה:
תודה נשאר לי 2 מילים יש עוד חוץ ממה שרשמו?
אנונימי
קישר