7 תשובות
מסוכן?
סוכן, מסכן, נמסו, סמוך
מוסך. מנסך.
כונס
מונך
סומן
כונס ( של כונס נכסים) נכס
נמוך
סוכן
סומן
נסוך
מוסך