2 תשובות
Death is like the wind, always by my side.
המוות הוא כמו הרוח, תמיד נמצא לצידי.
I'm a swood guy