תשובה אחת
when the universe is broken, only one handyman can fix it

כשהיקום נשבר, רק איש תחזוקה אחד יכול לתקן אותו

זכויות שמורות לגרוויטי פולס
באותו הנושא: