4 תשובות
i do what i wants to do
או משהו כזה
i was born to make mistkis not to fik parfty

אני נולדתי לעשות טעויות לא לזיף שלמות

*סליחה אם יש טעויות בכתיבה אני לא זוכרת אותו בעל פה אבל זה משפט ממש יפה ואני תליתי אותו בחדר שלי
every long journey begins with one small step
never regret a day in your:
Good days give happiness,
Bad days give experience,
Worst day give lessons
and best days give memories