תשובה אחת
כן הינה אחד מגניב

I've been waiting for you all night. Step out of the shadows, I won't bite
Enchantress-