תשובה אחת
With love comes joy עם אהבה מגיעה שמחה (משפט שלי)