2 תשובות
You only live once, but if you do it right, once is enough
אתה חי פעם אחת. אבל אם אתה עושה את זה נכון, פעם אחת זה מספיק.
when life givees you lemons masterbate
כשדברים קשים קורים היה נאמן לעצמך