תשובה אחת
"Don't cry because it's over, smile because it happened"
Dr. Seuss —

"אל תבכה כי זה נגמר, חייך כי זה קרה."
— דר. סוס