6 תשובות
תלוי- y, הציר העומד.
אם ההיתי מבין בזה נשבע לך שההיתי עוזר..
הX הוא המשתנה הבלתי תלוי
והY הוא המשתנה התלוי
שואל השאלה:
תודה הבנתי
המשתנה הבלתי תלוי זה המשתנה המשפיע
התלוי זה המושפע
תגיד אם יש "השפעת כמות המים על צמיחת גזר", אז המשתנה התלוי זה מה שלא משתנה לאורך כל הנסוי - כמות המים, ומה שתלוי זה בעתם מה שתלוי בבלתי תלויף מה שמשתנה - צמיחת הגזר תלוייה על כמות המים
האיקס זה המשתנה הבלתי תלוי בדרך כלל
באותו הנושא: