תשובה אחת
משתנה תלוי - המשתנה שעליו מעוניינים ללמוד, ואותו מסבירים.

משתנה בלתי תלוי - זהו המשתנה המשפיע, הגורם לשינויים במשתנה התלוי ומסביר את התופעה הנחקרת.

אני בפרטי אם את/ה צריך/ה עזרה (: