תשובה אחת
משתנה תלוי - קצת הנשימה התאית
בלתי תלוי - ריכוז הגלוקוז
באותו הנושא: