תשובה אחת
איקס הוא משתנה תלוי וזה בשורה לרוחב
ווי הוא הבלתי תלוי והוא הקו לאורך
אני יודעת על גרף עוגה וגרף עם נקודות