17 תשובות
Women
Women's
שואל השאלה:
לא הבנתי אז אומרים women?
אנונימית
Woman
women.
אנונימי
שואל השאלה:
תחליטו לא הבנתי חח
אנונימית
רושמים women אבל כשאומרים זה נשמע ווימן
women- נשים
a woman- אישה
רושמים women עם e, אבל כשאומרים זה נשמע wemen
אישה-woman
נשים-women
מה ש N29 כתב זאת התשובה הנכונה
אישה - WOMAN
נשים - WOMEN ואומרים את זה ווימן
Woman זה אישה ביחיד וwomen זה נשים ברבים
אנונימית
יו מסכן הבנאדם חצי אומרים לו ככה חצי ככה חח, אז אני אגיד את התשובה הנכונה וכן אני יודע שכבר ענו, אבל רק שיבין מה התשובה על פי הרוב XD
Women - נשים
Woman - אישה
Wemen - לא יודע מאיפה הבאת את המילה הזאת XD