6 תשובות
fiance

זה נראלי בצרפתית אבל הרבה משתמשים במילה הזאת באנגלית
ENGAGED-אינגייג'ד

FIONCE-פיונסה זה ארוס או ארוסה