תשובה אחת
נשוא - זה תמיד הפועל
נושא - מי ביצע את הנשוא. נגיד הנשוא זה הלך: אז מי הלך?
משלים שם - כל דבר שמתאר שם עצם
משלים פועל - כל דבר שמתאר פועל או שם פועל