תשובה אחת
משלים פועל:
עידו אכל תפוח.
מה עידו אכל? תפוח
מה אכל? תפוח.
תפוח הוא משלים הפועל.

משלים שם:
יש לי מחברת יפה.
מה יש לי? מחברת.
איזה מחברת? יפה
יפה משלים שם.
אנונימית