תשובה אחת
משלים פועל זה בעיקר תיאור הםועל למשל הלכתי באיטיות.. באיטיות יהיה המשלים פועל..
אותו דבר במשלים שם.. תיאורים...
תשאלי תמיד שאלות על הפועל והשם. איך? כמה? מה?
מקווה שעזרתי:)