תשובה אחת
לפי הגיון. כשכתוב למשל "הלכתי לבית הספר מהר" אדע ש"מהר" הוא משלים לפועל כי הוא מדבר על הפועל. מה עשיתי מהר? הלכתי מהר.
כשכתוב לי "קניתי שולחן גדול" אדע ש"גדול"הוא משלים לשם העצם "שולחן" כי הוא מדבר על השולחן. מה קניתי גדול? קניתי שולחן גדול.
הגיון בריא..
אנונימית