3 תשובות
אוקי
משלים פועל זה פעולה
ומשלים שם זה שם שמתאר את העצם כמו
הילד אכל תפוח אדום

הילד נושא
אכל נשוא
והאדום זה משלים שם
כי הוא מתאר את התפוח

עוד דוגמא
הילדה חיכתה שעות בתור הארוך

הילדה נושא
חיכתה נשוא
ואז את שואלת
חיכתה שעות?
או הילדה שעות?
חיכה שעות אז זה משלים פועל
ובארוך זה משלים שם
שואל השאלה:
יש לך הגדרות? ועוד דוגמאות?
באותו הנושא: