2 תשובות
נשוא זה פועל... נושא אפשר למצוא בדרך שלל עם מי+פועל, מה+פועל... משלים פועל זה כל תוסף של הנשוא ומשלים שם זה כמו תואר...
נושא- על מי על על מה מדובר במשפט על ה _____ (נושא)
נשוא- אם יש פועל במשפט אז תמיד הפועל זה הנשוא ואם אין אז תארים, ואם זה משפטים של יש\אין ואין בהם פועל אז היש\אין הם הנשוא
משלים שם- תשאל שאלה על המילה הזאת ואם התשובה שלה זה הנושא אז זה משלים שם ומשלים פועל זה כשהתשובה שלה זה הנשוא. לדוגמא:
מעיין אוהבת לשחק בחצר.
נושא- מעיין
נשוא- אוהבת
לשחק- שואלים שאלה על המילה: מה א-ו-ה-ב-ת מעיין לשחק? העיקרי בשאלה זה הפועל כי שואלים כעיקרון מה אוהבת ולא מה מעיין אז המילה לשחק (זה לא פועל זה שם פועל לא להתבלבל) היא משלים פועל
בחצר- שואלים שאלה: איפה לשחק? השאלה היא לא על הנשוא אז המילה בחצר היא משלים שם.