2 תשובות
תשלים שם זה כמו תואר השם אם נגיד יש את שם העצם ילדה משלים השם שלה זה יפה או חרוצה משלים הפועל אותו דבר זה כמו תואר הפועל הם תמיד יבואו אחריהם
שואל השאלה:
לא הבנתי סיבכת ךי את משלים שם ופועל ביחד. תסבירי לחוד.