2 תשובות
לא, רק למרובע בשם טרפז יש זוג אחד של צלעות נגדיות שוות. טרפז הוא במרןבע היחיד עם המאפיין הזה, ולמקבילית ולכל שאר המרובעים יש דני זוגות. לכן טרפז לא מקבילית ומקבילית היא לא טרפז.
לא.
את יכולה להגיד שמרובע הוא מקבילית אם (ע''פ הצלעות):
* שתי זוגות של צלעות נגדיות הן מקבילות או שוות
* זוג אחד של צלעות נגדיות שווה ומקביל
באותו הנושא: