6 תשובות
זה כבר טרפז
שואל השאלה:
בגלל מה זה כבר טרפז? כאילו מה מהנתונים שרשמתי אני צריכה לרשום כדי להוכיח שהמרובע טרפז?
זוויות בסיס למעלה ולמטה זה מוכיח שזה טרפז שווה שוקיים
שואל השאלה:
אז כאילו מספיק לי לאמר שזויות הבסיס שוות וזהו המרובע טרפז? אני פשוט צריכה להוכיח שהבסיסים מקבילים..
בטרפז שווה שוקיים זוויות הבסיס שוות
זוויות בסיס שוות ואלכסונים שווים זה שווה שוקיים